Per 1 januari 2019 gaan wij verder onder de naam iPractice GGZ.
Wij zijn nu met een team van GZ-psychologen, gevestigd centraal in Amsterdam.
Zie onze nieuwe website: www.ipractice.nl.

Er is een klachtenregeling in geval van onvrede over onze diensten

Bent u ontevreden over onze services en overweegt u een klacht in te dienen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie.
Deze regeling voorziet in drie stappen:

Stap 1: Samen de klacht bespreken en oplossen

In geval van onvrede of klachten heeft het de voorkeur dat u dit met ons bespreekt, zodat we gezamenlijk tot een goede oplossing kunnen komen.

Stap 2: Advisering door de klachtenfunctionaris

De Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie kent een eigen klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is het eerste aanspreekpunt in het geval wij er samen niet uitkomen, of indien u er de voorkeur aan geeft direct een onafhankelijk buitenstaander te consulteren. De klachtenfunctionaris adviseert u hoe u het beste met uw klacht om kunt gaan. Dit kan ook het advies inhouden om de klacht aan een externe instantie voor te leggen, zoals het tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

Uw klacht en wensen vormen het uitgangspunt voor de klachtenfunctionaris. Daarbij is de inspanning van de klachtenfunctionaris in de regel gericht op het bespreekbaar maken en oplossen van de klacht op een zo laag mogelijk niveau.

Stap 3: Indienen van een officiële klacht

In het geval u alsnog een klacht in wil dienen, heeft u de keuze tussen bemiddeling door de klachtenfunctionaris of behandeling door een onafhankelijke klachtencommissie. U kunt ook kiezen voor behandeling van de klacht door een geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden.

Als u kiest voor bemiddeling, treedt de klachtenfunctionaris op als bemiddelaar. Deze bemiddeling kan telefonisch of soms schriftelijk plaatsvinden. Als u dit wenst, kan echter ook sprake zijn van een in vivo bemiddelingsgesprek.

De keuze tussen telefonische- of schriftelijke afhandeling en een bemiddelingsgesprek, is in alle gevallen aan u en de klachtenfunctionaris.