In het geval van psychotherapie volgen wij de tarieven van de zorgautoriteit

Wij volgen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit

Onze tarieven komen overeen met de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde tarieven voor de geestelijke gezondheidszorg. Deze tarieven zijn opgedeeld aan de hand van 'prestaties'.


In 2017 waren de tarieven:

  • Prestatie intensief: 1.260 euro per behandeling (gemiddeld 8-10 gesprekken inclusief de intake)
  • Prestatie middel: 800 euro per behandeling (gemiddeld 4-7 gesprekken inclusief de intake)
  • Prestatie kort: 470 euro per behandeling (gemiddeld 3 gesprekken inclusief de intake)
  • Prestatie onvolledig behandeltraject: 190 euro (vaak gaat het hier om alleen de intake)

In 2018 zijn de tarieven:

  • Prestatie intensief: 1.301,85 euro per behandeling (gemiddeld 8-10 gesprekken inclusief de intake)
  • Prestatie middel: 830,23 euro per behandeling (gemiddeld 4-7 gesprekken inclusief de intake)
  • Prestatie kort: 487,26 euro per behandeling (gemiddeld 3 gesprekken inclusief de intake)
  • Prestatie onvolledig behandeltraject: 198,88 euro (vaak gaat het hier om alleen de intake)

Afhankelijk van uw polis, vergoedt uw verzekeraar 60 tot 100% van de kosten

Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars, maar werken op basis van vrije artsenkeuze. Afhankelijk van uw polis, vergoedt uw zorgverzekeraar 60 tot 100% van de eindnota uit de basisverzekering:

  • Restitutie-polis: Dit is de polis waarbij vrije artsenkeuze gegarandeerd is. Doorgaans wordt 80-100% van de eindnota vergoed.
  • Natura-polis: In deze polis is de vrije artsenkeuze beperkt en krijgt u niet de gehele rekening vergoed. Doorgaans wordt 60-80% van de eindnota vergoed.

Voor alle verzekerde ziektekosten geldt in Nederland een eigen risico

U heeft te maken met het verplichte eigen risico dat voor alle verzekerde ziektekosten geldt.
Dat eigen risico bedraagt 385 euro per jaar en wordt door uw zorgverzekeraar gefactureerd. 

Indien afspraken niet tijdig worden afgezegd, hanteren wij een no-show tarief

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. 
Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak zijn wij gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan u in rekening te brengen. Dit betekent dat u buiten de kosten voor de behandeling een aparte factuur ontvangt. Deze factuur kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.
Het tarief voor no-show bedraagt 40 euro.

In plaats van via de zorgverzekeraar, kunt u psychotherapie ook zelf betalen

Indien u uw behandeling zelf wil betalen, is het tarief overeenkomstig de bovengenoemde 'prestaties', tenzij wij vooraf een andere afspraak maken. Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet onder de verzekerde zorg vallen, geldt in 2017 een tarief van 98 euro per consult van 45 minuten. In 2018 is dit tarief 101,03 euro.

Klik hier voor meer informatie over onze betalingsvoorwaarden.