Per 1 januari 2019 gaan wij verder onder de naam iPractice GGZ.
Wij zijn nu met een team van GZ-psychologen, gevestigd centraal in Amsterdam.
Zie onze nieuwe website: www.ipractice.nl.

Wij bieden psychotherapie en coaching

Psychotherapie

Psychotherapie is behandeling door een GZ-psycholoog of psychotherapeut in geval van psychische klachten

Onze psychotherapie is kortdurend van aard, bestaande uit ongeveer 5 tot 10 gesprekken

Afhankelijk van uw polis, vergoedt uw zorgverzekeraar 60 tot 100% van de kosten uit de basisverzekering 

Indien u in aanmerking wil komen voor vergoeding, dient uw arts een verwijzing naar ons in orde te maken

Coaching

Coaching richt zich niet op klachten, maar op vragen op het gebied van zingeving, persoonlijke effectiviteit of carrière

Onze coaching komt snel tot de kern en duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig

In het eerste gesprek bepalen we gezamenlijk hoe het coachingstraject eruit zal zien

Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar wordt door u of uw werkgever betaald