Per 1 januari 2019 gaan wij verder onder de naam iPractice GGZ.
Wij zijn nu met een team van GZ-psychologen, gevestigd centraal in Amsterdam.
Zie onze nieuwe website: www.ipractice.nl.

U kunt uw cliënt met psychische klachten naar ons verwijzen

U kunt als huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist naar ons verwijzen in het geval van psychische klachten

Er moet sprake zijn van het vermoeden van een diagnose volgens het handboek van psychische stoornissen (DSM-V)

Wij bieden, na uw verwijzing, diagnostiek en behandeling conform de 'generalistische basis GGZ'

U ontvangt van de intake en bij ontslag een beknopte rapportage

Onze behandeling wordt geheel of grotendeels vergoed uit de basisverzekering

Onze behandelingen worden geheel of grotendeels vergoed vanuit de basis zorgverzekering

In het geval van een restitutiepolis, wordt de gehele behandeling vergoed; andere polissen vergoeden ca. 60-100%

Als er geen beroep kan worden gedaan op de basisverzekering noch op een aanvullende verzekering, zal de cliënt de behandeling zelf moeten betalen

Uw cliënt kan zichzelf direct bij ons aanmelden

Uw cliënt kan zich direct aanmelden door te bellen of een bericht te sturen via het contactformulier

Wij plannen dan zo spoedig mogelijk een intakegesprek; er is op dit moment geen wachttijd

U kunt de verwijsbrief meegeven aan uw cliënt of digitaal verwijzen via zorgdomein

Uw verwijsbrief moet voldoen aan de normen van de zorgautoriteit

De verwijsbrief moet van de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende punten minimaal benoemen:

  • Verwijzing naar generalistische basis GGZ (GBGGZ)
  • Vermoeden van een een diagnose
  • Datum van verwijzing
  • Uw AGB-code