Wij werken inzichtgevend, waardegedreven en actiegericht

In onze gesprekken helpen we u met andere ogen naar problemen te kijken, zodat u een nieuw perspectief kan ontwikkelen. We helpen u te ontdekken wat voor u in het leven van belang is en we zetten u, indien u dat wenst, aan tot vernieuwende actie.

 

Wij maken bij de diagnostiek en behandeling van psychische klachten gebruik van de evidence based richtlijnen. Uiteraard stemmen wij de toepassing van de richtlijnen af op uw persoonlijke situatie.

 

Naast de richtlijnen, worden wij geïnspireerd door de theorie van arts-psychotherapeut Viktor Frankl. Hij omschrijft in zijn boek 'De zin van het bestaan' een psychotherapie die zich richt op de toekomst, dat wil zeggen op zinvolle doelstellingen die iemand wil verwezenlijken. Om zich op de toekomst te kunnen richten, ontzenuwt de therapie vicieuze cirkels en oude gedragingen die een rol spelen bij het ontstaan van psychische klachten. Daarnaast wordt het streven van de mens naar de zin van zijn leven ontwikkeld. Dat laatste wordt gezien als de primaire motivatiekracht waar de mens over beschikt. Het is ons inziens deze kracht die in een psychotherapie of coaching moet worden aangesproken. 

 

Wij volgen in ons beroepsmatig handelen de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen. Voorts dienen wij als aanbieder van geneeskundige geestelijke gezondheidszorg een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Ons kwaliteitsstatuut vindt u onderstaand.

 

Wij werken alleen met volwassenen (18 jaar en ouder).

Download
Kwaliteitsstatuut geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
Praktijk G. Coppens.pdf
Adobe Acrobat document 86.5 KB