Per 1 januari 2019 gaan wij verder onder de naam iPractice GGZ.
Wij zijn nu met een team van GZ-psychologen, gevestigd centraal in Amsterdam.
Zie onze nieuwe website: www.ipractice.nl.

Wij helpen u nieuw perspectief te ontwikkelen

Wij bieden psychotherapie en coaching

Psychotherapie bij psychische klachten zoals piekeren, depressie, angst, stress of burn-out 

Coaching bij vragen op het gebied van zingeving, persoonlijke effectiviteit of carrière

Wij leveren maatwerk en komen in gezamenlijk overleg tot een plan van aanpak

Wij werken inzichtgevend, waardegedreven en actiegericht

Inzichtgevend zodat u met andere ogen naar problemen kunt kijken

Waardegedreven om te ontdekken wat voor u in het leven van belang is

Actiegericht om indien gewenst te komen tot daadwerkelijke veranderingen

Wij zijn gevestigd in Amsterdam